Hơn 45.000 thí sinh tự do đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Năm nay số lượng thí sinh tự do đăng ký dự thi tốt nghiệpTHPT nhiều hơn mọi năm. Lý do đây là kỳ thi cuối cùng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006.