Hơn 450 đơn vị tham gia trưng bày tại Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam – VIMP 2024

Sáng ngày 19/6 tại tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế (WTC Expo) đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam – VIMP 2024 lần thứ 6 kết hợp Triển lãm Công nghiệp Tự động hóa Việt Nam – VIAF .Chuỗi triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 19/6 đến ngày 21/6/2024.